นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

www.phaphat.com ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของท่าน เรายืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) เรามีนโยบายที่จะไม่เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ให้กับบุคคล หรือ หน่วยงานภายนอกใดๆ

2) เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สำหรับการส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับท่านเท่านั้น โดยท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ภายหลังได้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา